Lėtai tirpstančios 200g chloro tabletės CHEMOCLOR T

76,00 

 

Plaukimo baseinų vandenį dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimų.
Liekamojo chloro kiekį nustatyti laikantis Lietuvos standarto LST EN ISO 7393-1:2000 „Vandens kokybė. Laisvojo ir bendrojo chloro kiekių nustatymas” reikalavimų.
Atsargumo priemonės
Laikyti talpyklą sandariai uždarytą, pašaliniams neprieinamoje, gerai vėdinamoje vietoje.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.
Dėmesio!
Naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.
Produkto kodas: 505005 Kategorija:
Naudojimas:
Lėtai tirpstančios tabletės dedamos į skimerį arba plaukiančius chloratorius. Tinkamos įvairaus kietumo vandeniui.
Neberti tablečių tiesiai į vandenį.
Dezinfekcijos efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas vandens pH 7,0–7,4.
Optimalus laisvojo liekamojo chloro kiekis vandenyje: 0,6–1,0.
Ilgalaikei baseino vandens dezinfekcijai: 1 tabletė / 30–50 m3 baseino vandens kas 7–10 dienų. Chloravimą atlikti po saulės laidos ir nesinaudoti baseinu kol nebus pasiektas reikiamas laisvojo liekamojo chloro kiekis.