Greito tirpimo chloras CHEMOFORM CHEMOCLOR T-6

75,00 

Plaukimo baseinų vandenį dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimų.

Liekamojo chloro kiekį nustatyti laikantis Lietuvos standarto LST EN ISO 7393-1:2000 „Vandens kokybė. Laisvojo ir bendrojo chloro kiekių nustatymas” reikalavimų.

Atsargumo priemonės

Laikyti talpyklą sandariai uždarytą, pašaliniams neprieinamoje, gerai vėdinamoje vietoje.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Dėmesio!
Naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.
Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.
Produkto kodas: 501005 Kategorija:

Naudojimas:

Plaukimo baseinų vandeniui dezinfekuoti naudojamas CHEMOCLOR T-65 granulių tirpalo kiekis, užtikrinantis reikiamą aktyviojo liekamojo chloro kiekio koncentraciją vandenyje.

Tinkamas kietam vandeniui.

Dezinfekcijos efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas vandens pH 7,0–7,4.

Optimalus laisvojo liekamojo chloro kiekis vandenyje: 0,6–1,0.

Prieš naudojimą reikiamą granulių kiekį ištirpinti vandenyje, po truputi pilant granules į vandenį, bet ne atvirkščiai.

Pirminis dozavimas: 80–100 g granulių / 10 m3 baseino vandens.

Pastoviai baseino vandens priežiūrai: 35 g granulių / 10 m3 baseino vandens kas 3–6 dienas.

Paruoštas tirpalas pilamas tiesiai į baseiną aplink perimetrą. Chloravimą atlikti po saulės laidos ir nesinaudoti baseinu kol nebus pasiektas reikiamas laisvojo liekamojo chloro kiekis.