Greitai tirpstantis chloras 20g. tabletėmis

18,00 

Produkto kodas: 504101 Kategorijos: ,

Liko 20 (galime užsakyti)

Naudojimas:

Greito tirpimo chloras dedamos į skimerį arba plaukiančius chloratorius.
Neberti tablečių tiesiai į vandenį.
Dezinfekcijos efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas vandens pH 7,0–7,4.
Optimalus laisvojo liekamojo chloro kiekis vandenyje: 0,6–1,0.
Pirminis dozavimas: 4–5 tabletės / 10 m3 baseino vandens.
Pastoviai baseino vandens priežiūrai: 2–3 tabletės / 10 m3 baseino vandens kas 3–6 dienas.
Nesinaudoti baseinu kol nebus pasiektas reikiamas laisvojo liekamojo chloro kiekis.

Plaukimo baseinų vandenį dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimų.

Liekamojo chloro kiekį nustatyti laikantis Lietuvos standarto LST EN ISO 7393-1:2000 „Vandens kokybė. Laisvojo ir bendrojo chloro kiekių nustatymas” reikalavimų.

Atsargumo priemonės:
Laikyti talpyklą sandariai uždarytą, pašaliniams neprieinamoje, gerai vėdinamoje vietoje.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Dėmesio!
Naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.