Algicidas nuo dumblių ALGEN-EX

15,00 52,00 

Produkto kodas: 16024 Kategorijos: ,

Naudojimas:

Produktas ALGEN-EX naudojamas plaukimo baseinų vandenyje dumbliams naikinti ir apsaugoti nuo jų augimo.

Efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas vandens pH 7,0–7,4.

Prieš naudojimą reikiamą produkto kiekį atskiesti vandeniu. Paruoštas tirpalas pilamas tiesiai į baseiną aplink perimetrą.

Pirminis dozavimas: 150 ml algicido / 10 m3 baseino vandens.

Pastoviai baseino vandens priežiūrai: 100 ml / 10 m3 baseino vandens vieną kartą per dvi savaites.

Esant aukštai temperatūrai ir dideliam kritulių kiekiui dozę reikia padidinti.

Plaukimo baseinų vandenį dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimų.

Atsargumo priemonės:

Laikyti talpyklą sandariai uždarytą, pašaliniams neprieinamoje, gerai vėdinamoje vietoje.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Dėmesio!

Naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Papildoma informacija

Dydis

1 l, 5 l